Suche Igłowanie

Terapia wykorzystująca specjalne cienkie igły akupunkturowe, polegająca na uśmierzaniu bólu mięśniowo-powięziowego charakteryzującego się występowaniem mięśniowo-powięziowych punktów spustowych.

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe (MPPS) stanowią najpowszechniejszy powód dolegliwości bólowych w układzie mięśniowo-szkieletowym. Ich występowanie może objawiać się zmniejszonym zakresem ruchu, obniżoną wytrzymałością mięśni, zaburzoną koordynacją, brakiem równowagi.

Są to nadwrażliwe miejsca w obrębie pasma mięśnia szkieletowego lub powięzi mięśnia, które pod wpływem nacisku reagują tkliwością oraz bólem o charakterze promieniującym lub rzutowanym. Punkty te pojawiają się zazwyczaj w mięśniach narażonych na przeciążenie i towarzyszą nadmiernie napiętym pasmom włókien.

Mięśniowo-powięziowy zespół bólowy (MPS) to uporczywy, bolesny stan wpływający na mięśnie i otaczającą je powięź z powodu występowania i działania punktów spustowych MPPS. Mięśnie dotknięte MPS mogą być bolesne, słabe, sztywne. Dotknięty może zostać jeden lub wiele mięśni w tym samym czasie.

Widoczne objawy mogą być bezpośrednio związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem dotkniętego mięśnia/mięśni, a zatem nie będą one w stanie wykonać swojej pracy lub pośrednio co oznacza, że dotknięte mięśnie mogą nie być w stanie się zrelaksować i wydłużyć na tyle, aby umożliwić innym mięśniom prawidłowe funkcjonowanie.

Wyróżniamy MPPS aktywne oraz utajone. Ucisk aktywnego punktu spustowego powoduje lokalne, rzutowane lub promieniujące dolegliwości w postaci bólu, mrowienia, drętwienia. U koni najczęściej obserwujemy reakcję bólową. Aktywne MPPS charakteryzują się osłabieniem siły i skróceniem długości, co uniemożliwia pełne rozciągnięcie mięśnia.

Z kolei utajony punkt spustowy nie wywołują bólu, lecz osłabienie i ograniczenie ruchowe. Nieaktywne punkty spustowe mogą także ulec uaktywnieniu poprzez nadmierne rozciągnięcie mięśnia, unieruchomienie, przemęczenie lub przeciążenie.

 

Celem suchego igłowania jest zlokalizowanie a następnie ”rozbicie” MPPS wywołując bezwarunkowy odruch, jakim jest lokalny skurcz mięśniowy. Prowadzi to do rozluźnienia, przerwania „błędnego koła bólowo-napięciowego”, a ostatecznie uśmierzenia bólu.

Suche igłowanie jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia stosowana w celu dezaktywacji mięśniowo-powięziowych punktów spustowych.

Przywraca prawidłowe funkcje mięśni, przyśpiesza regenerację mięśni oraz zmniejsza miejscowy i promieniujący ból mięśni.

Locations
inż. Natalia Podpirko
telefon: +48 509 989 574
mail: nat.vitalityequine@wp.pl
NIP 1251703716
Regon 385692442
Follow Us
Copyright © 2024 Strona stworzona przy współpracy z DANET Władysławowo
error: Strona jest chroniona.